آرین لواسانی

هنرمند

زندگی نامه

10418396_10202332398374716_446962400096573159_n

آرین لواسانی
تولد ۱۳۵۶
آرین لواسانی سالهای نخستین زندگی را در شهر رم-میلانو و کومو ایتالیا گذراند.
در همان سالها بود که اشکال فضایی او مورد توجه هنرمندان نقاش قرار گرفت و
بدینسان فضا، تکنولوژی مدرن و انسان عصر جدید موضوعات اصلی نقاشی او را
تا سنین نوجوانی تشکیل میداد.
در سال ۱۳۶۴ اولین اثر او در نمایشگاه گروهی و در موزه هنرهای معاصر تهران
به معرض دید عموم گذارده شد و مقاله ای نیز در تحلیل آن اثر توسط یکی از
رسانه ها به چاپ رسید.
آرین در تمامی آن سالها به ثبت رویاها و تخیلات خود در مقام هنرمندی نقاش
پرداخت. رویاها و تخیلاتی نه چندان خوشایند و بلکه آزار دهنده که به صورت
اشکال متخاصم و ستیزه جو که با ابزارهای جنگی غیر متعارف در زمین و آسمانها
به مقابله با یکدیگر می پرداختند. آثار آرین در آن سالها هشداری بود به جوامعی که
هر آن ماهیت طبیعی خود را مستحیل در صنعت نوین و جنبه های مخرب و به ظاهر
سرگرم کننده آن می ساخت.
آرین نخستین نمایشگاه انفرادی خود را در یازده سالگی و در خانه آفتاب با بیش از
چهل اثر با استفاده از ماژیک بر روی مقوا برگزار نمود و پس از آن با همکاری
سازمان یونسکو و مساعدت سفارت آلمان به شهرهای آخن، کاسل و هامبورگ سفر
کرده و آثارش در محل موزه هنرهای مدرن و نیز سالن نمایشگاهی مجله اشترن
و مجله فرهنگ سیاسی به معرض دید قرار گرفته و تحسین منتقدان را برانگیخت.
پس از مراجعت از آلمان و تا سال ۲۰۱۴ موفق به برگزاری بیش از ۳۰ نمایشگاه انفرادی و گروهی در داخل و خارج از کشور شد که آخرین آن در سال ۲۰۱۲ و ۲۰۱۴
به ترتیب در گالریهای اعتماد و شیرین بود.

 

© 2021 آرین لواسانی

designed by Babak ghadri

Instagram